Fiscale Vertegenwoordiging PaysOFF ASD Frankrijk ASD Engeland ASD Duitsland ASD Italië ASD Spanje ASD Nederland ASD Polen ASD Tsjechische Republiek ASD Hongarije ASD Bulgarije ASD Romania ASD Slovakia ASD Portugal ASD Marokko ASD China ASD Canada ASD Zwitserland
De fiscale agent voor uw activiteiten in de Europese Unie
Accueil ASD groep OK de ASD groep actualiteiten ASD groep fiscaal ASD groep Douane ASD groep Sociaal ASD groep uw vragen ASD groep kenmerken ASD groep contacten ASD groep
Pages Accueil ASD Groupe

U bent hier : Ontvangst ASD Nederland (De Fiscale Agent voor uw activiteiten in de Europese Unie !)

Nieuw
Onze diensten in Hong Kong
BTW entrepot in Italië
Cross Trading China
onze diensten ASD Groep
Photo Accueil ASD
fiscaal gevolmachtigde
fiscaal vertegenwoordiger
intrastat aangifteformulier
verificatie van BTW nummers
terugvordering van de BTW
douaneverplichtingen
human resource agent
zaakwaarneming van onderneming
Menu Bas
Contact ASD Groep

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met ons vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17.

Postadres ASD Nederland
onze vestigingen ASD Groep

Klik op de onderstaande banner om te zien waar onze vestigingen binnen de Europese Unie zich bevinden...

Les agences ASD

ASD Groep heeft het genoegen u de opening van de nieuwe filialen in :
- BULGARIJE
- DENEMARKEN

aan te kondigen.
Aarzel niet contact met ons op te nemen voor meerdere inlichtingen over onze diensten.

Actualités Union Européenne

Actualiteiten in de Europese UnieNIEUW BTW-TARIEF IN ITALIË : Onder de voorwaarden van artikel 40 van het decreet van wet 98/2011, wordt het reguliere BTW-tarief verheven met één punt en komt dit op 22%...
» Lees meer

Actualiteiten in de Europese UnieNIEUWE EU LIDSTAAT : Op 1 juli 2013 wordt Kroatië de 28ste lidstaat van de Europese Unie. Vanaf dan, zullen de stromen met...
» Lees meer

Actualiteiten in de Europese UnieVERLEGGINGSREGEL IN POLEN : Op 1 april 2013 treedt een nieuwe regel met betrekking op de toepassing van de verleggingsregeling...
» Lees meer

Actualiteiten in de Europese UnieNIEUW BTW-TARIEF IN FRANKRIJK IN 2014 : De nationale vergadering heeft voor de herinrichting van de 3 bestaande BTW-tarieven gestemd in...
» Lees meer

Actualiteiten in de Europese UnieNIEUWE REGEL IN VERBAND MET DE VERWIJDERING VAN DE BTW-NUMMER IN SLOWAKIJE : Vanaf de eerste oktober 2012, is er een nieuwe regel van kracht in verband met alle buitenlandse...
» Lees meer

Actualiteiten in de Europese UnieNIEUWE WET OP DE BTW IN DE TJECHISCHE REPUBLIEK : Vanaf 1 januari 2013 treedt een nieuwe BTW- wet in werking in de Tsjechische Republiek...
» Lees meer

Actualiteiten in de Europese UnieNIEUWE FICALE WETGEVING IN HONGARIJE : Vanaf 1 januari 2013, zullen er belangrijke wijzigingen in de Hongaarse wetgeving plaatsvinden...
» Lees meer

Actualiteiten in de Europese UnieSTIJGING VAN DE BTW IN NEDERLAND : Vanaf 1 oktober 2012, de normale BTW-tarief in Nederland stijgt van 19% naar...
» Lees meer

U kunt zicht aboneren op onze nieuwsbrief en op die manier ontvangt u de nieuwsbrief wanneer de actualiteit erom vraagt.

Europa heeft zijn grenzen geopend,
de ASD Groep helpt u om hier optimaal gebruik van te maken

Een unieke gesprekspartener
voor 28 Europese landen !

Ongeacht uw bedrijfssector, de ASD Groep ondersteunt u bij uw fiscale, arbeids en douaneverplichtingen.

Photo accueil ASD GroupeElke intracommunautaire bedrijfsactiviteit veroorzaakt fiscale verplichtingen, een eenvoudige leveringen tussen 2 bedrijven uit verschillende lidstaten houdt voor de leverancier en de klant in dat zij een intrastat aangifte moeten doen.

Iedere lidstaat bepaalt zelf de hoogte van de drempels voor de intrastat aangifte. Als de drempel wordt overscheden, bent u verplicht om een intrastat aangifte te doen.

Behalve de intrastat aangifte, zijn er fiscale verplichtingen als u andere verrichtingen doet dan een envoudige intracommunautaire levering zoals : intracommunautaire dienstverrichtingen, het aan-en doorverkopen in een land, ABC leveringen, lange afstandsverkoop, etc... In een bepaalde landen, moeten u over deze verrichtingen aan fiscale verplichtingen voldoen, u heeft de mogelijkheid om een fiscale gevolmachtig of een fiscale vertegenwoordiger of een fiscale borg aan te stellen om de fiscale verplichtingen aan uw plaats uit te voeren.

Door zijn talrijke Europese vestigingen is de ASD Groep een prima partner om fiscale en douaneverplichtingen te beheren tussen de Europese lidstaten die verschillende wetgeving hebben op deze terreinen.

De ASD Groep kan ook de verzoek om teruggaaf van BTW d voor u regelen in de 27 Europese lidstaten. U dient uw verzoek tot teruggaaf van BTW een van de lidstaten in bij ASD Nederland BV en ASD Nederland zorgt samen met het agentschap uit de betreffen lidstaat voor een goed afhandeling van uw teruggaaf van BTW. Dit zorgt er voor dat uw teruggaaf van BTW op een secure manier wordt behandeldt aangezien ASD in elke lidstaat contact heeft met de lokale belastingdienst.

U kunt uw BTW terugkrijgen door onze groep
in alle landen van de Europese Unie.

ASD Groep is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer van internationale handel voor douane formaliteiten, belastingen en sociale zekerheid. wij bieden onze klanten een waaier aan diensten voor het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in de Europese gemeenschap : terugbetaling van de BTW, fiscale vertegenwoordiging, intrastat, domiciliëring, audit...

Sinds de oorsprong van de Europese Unie, is de wil van onze groep het toegankelijker maken van de EU voor onze klanten. Dit door middel van “guichet unique”. Zo kunnen onze klanten via hun lokaal agentschap, alle noodzakelijke informatie verkrijgen en tevens al hun verplichtingen nakomen door het benaderen van slechts 1 enkele contactpersoon. Deze contactpersoon zal dan al uw dossiers beheren en samenwerken met de verschillende ASD agentschappen gevestigd in het land van arbeid.

De ASD Groep zal zijn interne netwerk ook gebruiken in functie van kwalitatieve redenen en om de kosten te drukken. Ervaring leerde ons dat een samenwerking met verschillende partners binnen Europa niet de beste oplossing is gezien onze activiteiten als fiscale vertegenwoordiging, intrastat. Deze activiteiten vereisen een bilaterale organisatie en een gemeenschappelijk instrument (intranet). Dit is niet mogelijk bij het werken met externe partners. Deze organisatie heeft alsook gunstige gevolgen op de verwerkingskosten door het bundelen van de arbeisinput en controle.

ASD Groep heeft gedurende vele jaren, door middel van vele vormingen met specialisten op werkterrein tot gevolg, haar agentschappen ontwikkelt (fiscale vertegenwoordigers, belastingadviseurs, BTW teruggave en andere diensten...). Wij beschikken vandaag de dag dan ook over een internationaal team die constant Europese richtlijnen en de transcriptie van deze richtlijnen in de nationale wetgeving van het land van herkomst uitwisselt. We konden deze rijkdom enkel verwerven door een sterk team, en jarenlange ervaring.

ASD Groep strekt ook buiten de grenzen van de EU. Dit met zijn Zwitserse, Marokkaanse, Thaise en Chinese agentschappen. En zeer binnenkort volgt ook Hong Kong, Singapore en Canada. Het hoofddoel van deze agentschappen is dicht bij de klant staan om zo informatie te kunnen doorgeven, en het verzamelen van documenten die nodig zijn voor de behandeling en verwerking van de dossiers in de lokale taal (verzoeken tot terugbetaling van de BTW, fiscale vertegenwoordiging, domiciliëring, oprichting van bedrijven...).

Maar de wereld verandert, groeperingen van vergelijkbare landen uit de EU vormen zich, Azië bijvoorbeeld. ASD Groep is hierop voorbehoed door middel van het optimale gebruik van haar expertise en door middel van het bijstaan van diensten aan klanten die internationaal willen expanderen. Onze diensten zijn al actief in een aantal van deze landen.

De uitdaging is van belang, de complexiteit is begrijpelijk gezien de multimodaliteit van de regelgeving, maar ASD is een dynamische groep die er alles aan doet om de verwachtingen van hun klanten te voldoen.

Waarom een fiscaal gevolmachtigde aanstellen ?
Is uw bedrijf in de Europese Unie gevestigd en verricht u handelingen in een andere Europese lidstaat zoals het huren van stands, het huren van een auto, de brandstof die u verbruikt, het overnachten in een hotel ? Of verricht u met uw bedrijf een handeling die valt aan te merken als aankoop of doorverkoop in een andere Europese lidstaat...
» In meer te weten

Wat is de rol van de fiscaal gevolmachtigde ?
De fiscaal gevolmachtigde ondersteunt u om zich aan te passen aan de nationale wetgeving, om deze wetgeving te respecteren en stelt u in staat om de vragen en formulieren van de lokale belastingdienst correct af te handelen. De fiscaal gevolmachtigde doet uw BTW-aangifte, verzoekt om de teruggave van de BTW en maakt uw intrastat-aangifte op...
» In meer te weten

Recherche rapide représentation fiscale

Snelle zoekopdracht door middel van per steekwoorden :
» Fiscaal gevolmachtigde - Fiscaal vertegenwoordiger - Fiscale vertegenwoordiging - Intrastat aangifte - Teruggave of terugkrijgen van BTW - Douane verplichtingen - Human resource agent - Oprichting van onderneming - Intrastat - ABC leveringen - Afstandsverkopen - Intracommunautaire leveringen met montage - Intracommunautaire dienstverlening -

| HOME | DE ASD GROEP | ACTUALITEITEN | FISCAAL | DOUANE | HUMAN RESOURCE | UW VRAGEN | KENMERKEN | CONTACTEN |

Copyright 2009-2015 ASD Group
Hoofdkantoor uitgegeven : 310, rue du Vallon - BP 203 - 06904 Sophia Antipolis Cedex - Frankrijk
Tel. : +33 (0) 492 380 805 - Fax : +33 (0) 492 380 527

Zie de sitemap - Wettelijke vermeldingen